Dichtblij

Dichtblij!

De afgelopen 10 jaar is de arbeidsmarkt sterk veranderd. De marktomstandigheden voor vrijwel elk bedrijf veranderen sneller dan ooit te voren. U heeft steeds meer behoefte aan flexibele personeelsoplossingen om sneller in te kunnen spelen op verandering. Het gevolg daarvan is ook dat het aantal kwetsbaren op de arbeidsmarkt sterk toeneemt.

Dichtblij is een online platform dat verbindingen tussen werkgevers en werkzoekenden en tussen werkgevers onderling mogelijk maakt. Door niet de vacature maar de werkgever centraal te stellen, ontstaan er nieuwe mogelijkheden om met succes een baan te vinden

Met het platform Dichtblij wordt de arbeidsmarkt transparanter, duurzamer en socialer. Een landelijk platform, met een regionaal karakter. Speerpunt van Dichtblij is om vooral binnen de eigen gemeente of regio tot die contacten te komen. Daarmee heeft Dichtblij voor werkgevers een grote toegevoegde (regionale) waarde. Zowel bij groei als bij krimp.